Forrester Research podaje, że aż 87% prezesów firm chce zmodernizować swój dział HR przy pomocy technologii AI. Szczególne znaczenie prezesi firm nadają takim technologiom jak chatbot.

Ewolucja interfejsów faworyzuje konwersacje!

Dla wielu pracowników interakcje z urządzeniami oraz cyfrowe interfejsy mają przytłaczający wpływ na sposób wykonywania pracy. Nie mówimy tu wyłącznie o pracownikach „white-collar”. W ciągu ostatnich dwóch dekad interfejsy przeszły ewolucję od stron internetowych i poczty elektronicznej w latach 90. poprzez aplikacje mobilne w latach 2000, po współczesne interfejsy do prowadzenia rozmów i pracy współbieżnej. Do tych ostatnich należą między innymi Microsoft Teams (z którego korzysta ponad 20 milionów ludzi) oraz Slack (który ma 12 milionów użytkowników). Każda ewolucja interfejsów przynosi ze sobą nowe modele zaangażowania i nowe możliwości biznesowe.

Co chatbot może dać HR?

Chatboty pozwalają na przekształcenie interakcji z pracownikami na wszystkich płaszczyznach. Im bardziej dostępne, płynne i spersonalizowane są te interakcje, tym lepsze są doświadczenia zatrudnionych. Na rozwijającym się rynku pracownika specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi muszą na nowo przemyśleć najlepsze sposoby opiekowania się zatrudnionymi na każdym etapie ich działania w firmie. To znaczy od rekrutacji przez przyjęcie do pracy, zarządzanie świadczeniami i płacami, szkolenia, rozwój umiejętności, zarządzanie wydajnością itd. Właśnie dlatego działy HR na całym świecie poważnie podchodzą do rozwiązań typu chatbot.

Powiedzmy sobie otwarcie – istnieje wiele pytań, które pracownicy chcą zadać osobiście swoim pracodawcom, menedżerom czy specjalistom ds. zasobów ludzkich (HR), ale często w końcu ich nie zadają. Może wynikać to ze strachu przed oceną przełożonych, wątpliwości lub niepewności. Jednocześnie jednak korzyści płynące z nieprzerwanego przepływu wiedzy wewnątrz organizacji są nieocenione. Rozwiązaniem w tym wypadku jest stworzenie intrabota (typ chatbota HR) wyposażonego w obszerną bazę wiedzy. Kiedy pracownicy nie będą obawiali się oceny przełożonych czy kolegów, z chęcią zadadzą nurtujące ich pytania, dzięki czemu wzrośnie efektywność ich pracy.

Jeden chatbot automatyzuje procesy w całej firmie

Chatboty HR mogą oferować pozytywne zmiany w biznesie, jak również w emocjach i odczuciach pracowników w określonych sytuacjach. Słowo „automatyzacja” od dłuższego czasu nie schodzi „z ust” wielu firm. Działy HR bardzo jej potrzebują, bo zapewni nie tylko zwiększenie produktywności i zaangażowania pracowników, ale także policzalność procesów HR oraz ulepszenia w procesie rekrutacji i zarządzaniu talentami. Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi na różne sposoby mogą korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji (AI). Istnieje nawet sposób na skuteczne wykorzystanie chatbotów w tematach wrażliwych – takich jak zapobieganie mobbingowi.

W rekrutacji chatboty są również wykorzystywane do interakcji z kandydatami. Chatbot rekrutacyjny może zadawać pytania kwalifikacyjne, odpowiadać na najczęstsze pytania rekrutowanych, a nawet zaplanować rozmowę z pracownikiem firmy. Aż 66% kandydatów czuje się komfortowo w interakcji z chatbotem – podaje Allegis.

Korzystanie z chatbota do kontaktów z kandydatami może pozytywnie wyróżnić na tle konkurencji – jako firmy bardziej innowacyjnej czy lepiej reagującej na zmieniające się potrzeby rynku. Niektóre przedsiębiorstwa idą jeszcze dalej w tym kierunku, dostosowując swojego chatbota HR tak, aby „osobowość” narzędzia była zgodna z wartościami i misją.

Chatbot rekrutacyjny Impel (Stacja Rekrutacja)
Chatbot rekrutacyjny firmy Impel (Stacja Rekrutacja) to przykład chatbota z ciekawą osobowością (personą)

LinkedIn podaje, że organizacje, które wyróżniają się silną marką pracodawcy, cieszą się aż 50% niższymi kosztami rekrutacji.

Kolejna zaleta korzystania z chatbota to zapewnienie spójności w komunikowaniu się z kandydatami podczas całego procesu rekrutacji.

Randstad zbadał, że aż 82% osób poszukujących pracy uważa, że połączenie innowacyjnej technologii z osobistym kontaktem ludzkim jest przykładem idealnej rekrutacji. 

Automatyzacja poprawia doświadczenia i produktywności pracowników

Dział HR, w tym jego liderzy, mogą dzięki AI otrzymać więcej jednego z najcenniejszych zasobów: czasu. Dzięki temu mają szansę skupić się i zainwestować więcej w strategiczne kwestie, takie jak zarządzanie talentami, programy przywództwa czy staże. Przyjmując rolę silosów danych dla wielu aplikacji, chatbot daje pracownikom możliwość robienia rzeczy, które wcześniej nie były możliwe.

Nie bójmy się automatyzacji, ponieważ przeprowadzona z głową odciąża działy HR z powtarzalnej i nużącej pracy i pozostawia więcej czasu na znaczące interakcje między ludźmi.